Bestuur en Management

Begeleiding en Coaching voor Bestuur en Management

Passend onderwijs gaat over veel tegelijkertijd. Van verdeling van geld tot de mentale modellen van leerkrachten. Van dyslexie tot het overleg met de gemeente. Alles hangt met alles samen. Zomaar beginnen met het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel, of een verplichte cursus handelingsgericht werken levert niet als vanzelf het goede resultaat.
Waar moet je beginnen? Welke stappen moet je nu zetten? Wat kan wachten tot later?

Passend Onderwijs

Voor scholen die bezig zijn met de ondersteuingsstructuur binnen hun school kan tijdelijke ondersteuning hierbij goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij gaat het niet om full-time aanwezigheid, maar om het begeleiden van het proces met directie en MT van de school. 

Managen van Crisis situaties

Wat doe je wanneer een leerling thuis dreigt te komen? Wanneer ga je over tot schorsen of verwijderen? Hoe houd je een team gemotiveerd om passend onderwijs te bieden? Hoe kun je samenwerking aan gaan? etc.

Onze experts gaan graag het gesprek aan om samen te kijken wat er nodig is, een ondersteuningstraject op te zetten en stappen te maken richting een oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een aanmeldformulier invullen.