Leerlingzorg

Begeleiding en Coaching bij Leerlingvragen:

 • Ik heb een leerling waarbij ik niet goed de vinger achter het probleem kan krijgen, kun je mee denken?
 • Er gaat iets niet goed, maar wat?
 • Mijn leerling heeft altijd ruzie, maar hij lijkt niet te begrijpen hoe hij dit kan voorkomen, hoe kan ik hem helpen?
 • Is deze leerling al schoolrijp en wat moeten we deze leerling bieden?

 

Afhankelijk van de vraag en/of zorg bekijken we samen wat er nodig is. De begeleiding is gericht op het versterken van het onderwijs en/of de leerling binnen een afgebakende vraag en een vooraf bepaalde periode. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een ontwikkelingsperspectief met mogelijk een eigen leerlijn. Of het observeren van een leerling in verschillende situaties om de zorg in beeld te krijgen en gerichte interventies voor te stellen om het probleem op te lossen.

Onze Experts hebben veel kennis en ervaring met gedragsproblematiek en psychiatrische stoornissen. Samen kan gekeken worden wat onder het gedrag zit, wat hiermee gedaan kan worden en hoe een leerling weer tot ontwikkeling kan komen en succes ervaringen kan opdoen.

Het ExpertisePunt kan ook assisteren bij vroegsignalering, het in kaart brengen van speciale ondersteuningsbehoeften en helpen bij het vormgeven van het onderwijs en het planmatige handelen. Met name de aandacht voor de pedagogische setting is belangrijk, wat hebben deze leerlingen nodig om voldoende zekerheid te verwerven om de schoolloopbaan regulier te vervolgen?

Soms heeft een leerling moeite met communiceren of het verwerken van lastige emoties, spelbegeleiding kan hierbij helpen. Met behulp van spel kan een kind verder geholpen worden bij bijvoorbeeld het contact maken met een ander, of met eigen lichaam en gevoelens omgaan. Kinderen met een emotionele blokkade of cognitieve blokkade kunnen hier baat bij hebben. Ook kunnen specifieke trainingen ingezet worden om aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling of leerlingen te werken, bijvoorbeeld vriendentraining of sociale vaardigheidstraining. Ook op het gebied van (faal)angst kunnen we ondersteuning bieden.

Wanneer er sprake is van een traumatische ervaring of rouw, zoals scheiding, verlies van een dierbare of andere ingrijpende gebeurtenissen, kan het ExpertisePunt ondersteunen op leerling niveau en leerkrachtniveau.

Het ExpertisePunt kan ook helpen bij problemen in de spraak-taalontwikkeling, door middel van logopedische ondersteuning. Hierbij wordt vooral gewerkt aan het versterken van de kennis en vaardigheden van de intern begeleider of leerkracht, door een kortdurende behandeling. Dit kan individueel als in groepjes van taalzwakke leerlingen die extra training nodig hebben, gegeven worden.

Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op of stuur een ingevuld aanvraagformulier en toestemmingsformulier naar mjanssens@hetexpertisepunt.nl 

Leerlingbegeleiding:

 • vroegsignalering
 • ontwikkelingsperspectief
 • eigen leerlijn
 • observeren
 • spelbegeleiding
 • logopedische ondersteuning
 • vriendentraining
 • gedrag en psychiatrische stoornissen