Primaire processen

Begeleiding en Coaching bij Groepsprocessen

Ondersteuning gericht op het versterken van de leerkracht.

Groepsbegeleiding

Het ExpertisePunt helpt graag bij het weer op de rit krijgen van een klas of groep. Hierbij zetten we o.a. de 'ringenaanpak' in, een groepsdynamische benadering voor een veilige klas. Dit traject wordt op maat afgestemd en afhankelijk van de vraag wordt bekeken welk programma het beste ingezet kan worden. Het traject kan verschillende onderdelen bevatten; een intakegesprek, observaties, onze expert gaat aan de slag met de klas, leerlinggesprekken, ouderavond etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een aanmeldformulier invullen.

Beeldcoaching

Beeldcoaching, hiervoor School Video Interactie Begeleiding genoemd, is een begeleidingsmethodiek op basis van de hulpvraag van de leerkracht, waarbij steeds stukjes van de interactie van de leerkracht met de leerling in beeld wordt gebracht. Aan de hand van beelden worden leraren uitgedaagd tot reflectie op de omgang met een klas. In de analyse van de beelden wordt uitgegaan van succesvolle momenten van interactie. Deze succeservaringen zijn een basis voor het zoeken naar oplossingen om de interactie verder positief uit te breiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een aanmeldformulier invullen.

Co-teaching

Tijdens een co-teachingstraject wordt er door de leraar en een expert van Het ExpertisePunt gezamenlijk les gegeven in de klas met als doel het vergroten van de kennis enhandelingsvaardigheden van de leraar. Het voordeel van co-teaching is dat we van elkaar kunnen leren, twee weten immers meer dan een. Tevens biedt co-teaching de mogelijkheid om interventies in de praktijk te oefenen, het vergroot de mogelijkheden tot oplossingericht handelen en leren en versterkt de handeligsvaardigheden van de leraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen of een aanmeldformulier invullen.

 

Opzetten van groepsplannen

De meeste leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zelfstandig groepsplannen maken. Onze experts hebben veel kennis van het combineren van gedrag en leren. Dus hoe verwoord je in het groepsplan naast de leerdoelen ook de wijze waarop je afstemt op het gedrag van de leerling tijdens de les? Daarmee wordt niet een alternatief geboden voor gedragshandelingsplannen: dat blijft voor sommige leerlingen ook noodzakelijk. Het gaat hier om het gedragsaspect tijdens de leervakken.

Bij downloads vind je diverse formulieren om een groepstraject aan te vragen.