Onderzoek en Advies

Onderzoek en Advies

Een goed advies is goud waard!

Op school heeft u met allemaal verschillende leerlingen te maken met elk hun eigen mogelijkheden en behoeften. Soms ontstaan er vragen rond leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling of het gedrag. Ook kan het zo zijn dat er hulp nodig is bij het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften van een leerling en het passend maken van het leerstofaanbod. Het ExpertisePunt denkt hierin graag mee. Om een passend advies te geven, gaan we in gesprek en luisteren we goed naar de vraag. Om een goed beeld van de situatie te krijgen, betrekken we daarbij de mensen die rondom de leerling staan en doen we nader onderzoek. Vervolgens zullen we in gesprek met elkaar bepalen wat er nodig is om de vraag te beantwoorden. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. een consultatieve leerlingbespreking met een leerkracht en/of IB’er, een groot overleg met ouders en de school en evtueel andere betrokkenen, observatie in de klas, ondersteuning bij een TLV aanvraag e.d..

Naast vragen rondom een passend onderwijsaanbod voor leerlingen of groepen denken we graag mee bij vragen of ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs op school- of bestuurlijk niveau en binnen een gemeente. Het ExpertisePunt kan meedenken door bijvoorbeeld aan te sluiten bij een IB-netwerk, MT overleg, bestuurlijk- of gemeentelijk overleg en door verbindingen te leggen tussen verschillende scholen en besturen. Door deze netwerkfunctie kunnen we van en met elkaar leren en ervaringen uitwisselen, waardoor we allemaal kunnen groeien!

Voor vragen met betrekking tot advies, kunt u contact met ons opnemen of een aanmeldingsformulier invullen. Bij downloads vind je de tarieven.

Wacht niet te lang:

Als situaties eenmaal vastgelopen zijn, is herstel veel moeilijker dan bij vroegtijdig ingrijpen!