Intelligentie onderzoek

HGW-trjaect Intelligentie onderzoek

  • Wordt deze leerling voldoende uitgedaagd?
  • Hoe komt deze leerling het best tot leren?
  • Is er sprake van onderpresteren?
  • Is er bij deze leerling sprake van een voorsprong in ontwikkeling of hoogbegaafdheid?
  • Een leerling heeft moeite om mee te komen, stellen we reële eisen?
  • We hebben het onderwijsaanbod aangepast, maar de leerling profiteert hier niet van. Hoe kunnen we het beste aansluiten?
  • .....

Zomaar wat vragen die de basis kunnen zijn om een handelingsgericht onderzoekstraject op te starten. Dit start met een zorgvuldigvuldige intake met ouders en school om de vragen goed in kaart te brengen en samen te bepalen wat de beste strategie is om de vraag aan te pakken. Dit kan een intelligentieonderzoek zijn om inzicht te krijgen in het intelligentieprofiel, de sterke en mogelijk zwakke kanten van een leerling. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek, tijdens dit gesprek zal het onderzoek worden toegelicht en besproken worden wat er nodig is in de onderwijspraktijk en welke ondersteuning hierbij wenselijk is. Dit verschilt per hulpvraag, na verloop van tijd wordt in ieder geval een evaluatiegesprek gepland om samen met ouders de stand van zaken te bespreken. Iedere aanvraag zal op maat gemaakt worden.

Het aantal gemaakte uren bepaalt de hoogte van de factuur, zie tarieven 

Werkwijze:

1. Door contact op te nemen of door een toestemmingsformulier en aanvraagformulier in te vullen, gaat het proces in werking

2. Wanneer alle formulieren bij Het ExpertisePunt aanwezig zijn, wordt u gekoppeld aan een van onze Experts. Onze Expert neemt contact met u op om het traject af te stemmen en een intake te plannen.