samenwerking

Samenwerking

Expertise delen en ontwikkelen door in verbinding samen te werken!

Het ExpertisePunt wil een brug zijn om wensen en kansen in de regio op te pakken en samen een dekkend netwerk te creëren. Het ExpertisePunt werkt samen met besturen, scholen, ouders, samenwerkingsverbanden waaronder Zeeluwe, diverse gemeenten, CJG, VVE (voor- en vroegschoolse educatie), maatschappelijkwerk, buurtwerk e.d. Door het zoeken van samenwerking en het aangaan van verbindingen willen we een flexibel en sterk netwerk opbouwen waar we van en met elkaar kunnen leren, kennis en ervaring kunnen uitwisselen en samen "Passend Onderwijs zo nabij mogelijk" kunnen realiseren! We bieden deskundige en onafhankelijke samenwerking met alle betrokkenen bij een hulpvraag.

Mocht u meer willen weten of een vraag hebben neem dan contact met ons op. Meer informatie over de tarieven kunt u hier vinden.