Ervaringen

Ervaringen

Studiedag Executieve Functies

We hebben 6 december 2019 een prachtige studiedag gehad. Qua inhoud en qua presentatie door de beide dames. Mooie en bruikbare informatie, deskundige dames. Helemaal goed. Kortom, wij zijn razend enthousiast. 

Een absolute aanrader.

Groepsbegeleidingstraject Basisschool:

In  2017 gestart met begeleiden van groep 6, met als doel het opsporen van belemmeringen om goed met elkaar om te gaan en om de leerkracht van handvatten te voorzien om bepaalde gedragingen te stoppen of om het goede te stimuleren. Deze groep is bij de overgang naar groep 7  nog verder begeleid. Er is wat in de groep herhaald en er zijn gesprekken met kinderen gevoerd die  moeite bleven houden met  zich sociaal correct te gedragen. Het traject is afgesloten, toen er minder problemen in de groep waren en de leerkrachten een positieve  invloed  op de groep hadden,om het  goede gedrag  te stimuleren.

Wij zijn erg blij met deze input! 

Groepsbegeleidingstraject groep 6 & 7 

Als terugkoppeling op de inzet van Het ExpertisePunt kunnen we aangeven dat het als heel doelmatig, effectief, prettig, ondersteunend en leerzaam is ervaren.

 

Traject: Hoe het gedrag positief om te buigen (bovenbouw) 

  • De leerkrachten waren blij met de tips en de tools die zij ontvangen hebben. 
  • kindgesprekken aan de hand van de thermometer was daar een van.
  • Dit heeft ook zeker bij gedragen aan het neerzetten van een betere structuur, waardoor er meer rust is ontstaan binnen de groep.
  • Helaas hebben we ervaren dat de kinderen ervoor kozen om hun gedrag aan te passen als de begeleider er was. Hierdoor zag hij het probleem minder groot dan de leerkrachten het hebben ervaren.
  • Het beloningssysteem rond de afspraken is in de tijd afgebouwd zoals afgesproken, er zijn dus wel degelijk positieve veranderingen opgetreden. 
  • Mogelijk een volgende keer toch voorbeeldlessen (zoals in andere trajecten is gebeurd), zodat leerkrachten de klas/kinderen kunnen observeren en zich de taal/ manier van aanspreken, eigen kunnen maken.