Werkwijze

Werkwijze

Het ExpertisePunt werkt in nauwe samenwerking met de scholen en besturen die ons een vraag stellen. We vinden het belangrijk om kennis te delen en geloven dat ontwikkeling ontstaat door interactie binnen een context. We streven naar een verbetering door onderwijsprofessionals te inspireren en toe te rusten met kennis, ondersteuning en advies. We denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden vanuit de krachten van professionals, leerlingen en situatie. We richten ons op de onderwijsbehoeften van de leerling en proberen via die weg passend onderwijs te realiseren.

Wij bieden een totaalpakket aan op het gebied van Passend Onderwijs en staan daarbij garant voor kwaliteit.

Hoe verloopt een aanmelding bij Het ExpertisePunt?

Aanmelding:

  1. U neemt contact met ons op over uw vraag of doet een terugbel verzoek, zodat wij contact op kunnen nemen. U kunt ook een aanvraagformulier en eventueel toestemmingsformulier downloaden dit per mail naar het ExpertisePunt sturen mjanssens@hetexpertisepunt.nl
  2. U ontvangt zo spoeding mogelijk een ontvangstbevestiging, krijgt antwoord op uw vraag en/of wordt teruggebeld 
  3. Zodra de vraag helder is, ontvangt u een offerte
  4. Bij akkoord wordt u gekoppeld aan een van onze experts en kunnen we aan de slag!
  5. Bij onze verschillende trajecten hoort een intake gesprek, eventueel observatie, uitvoering van het traject, eventueel tussentijdse gesprekken en eindgesprek

 
Uiteraard kunt u ook zelf uw voorkeur doorgeven voor een medewerker.

Kosten:

Het ExpertisePunt wil zoveel mogelijk maatwerk leveren en per situatie en vraag met elkaar bekijken wat nodig is. Dit is de reden waarom we nauwelijks vaste prijzen hebben en we veelal met een uur-tarief werken. In een persoonlijk gesprek kunnen we een aanbod op maat maken, zie tarieven

Contract mogelijkheden:

  • Contract voor een of meer jaren op basis van aantal uren
  • Facturatie achteraf op basis van geleverde uren
  • Facturatie op basis van een offerte
  • Facturatie per dienst of onderzoek

Het voordeel van het afsluiten van een contract is dat je met een vaste expert werkt die de school kent, bekend is bij het team, laagdrempelig benaderd kan worden voor vragen en snel aan de slag kan gaan.  

Wacht niet te lang:

Als situaties eenmaal vastgelopen zijn, is herstel veel moeilijker dan bij vroegtijdig ingrijpen!