Nieuws

Nieuws

In de 'Corona-tijd' zullen we regelmatig Nieuwsbrieven verspreiden om relevante onderwerpen te delen.

Bekijk onder het kopje 'Corona/Nieuwsbrieven' welke nieuwsbrieven er zijn uitgekomen .

 

Professionaliseringsmiddag Het Expertisepunt

15 januari 2020

Tijd: 14.00 – 16.30u

Locatie: De Springplank

Kruithuis 2

3844DH Harderwijk

 Programma

Kort welkom 14.00 – 14.10

Ronde 1: 14.15 – 15.15

Ronde 2: 15.30 -16.30

Ronde 1 Ronde 2
Grensoverschrijdend gedrag in de klas WISC V
Meertalige kinderen in de klas Leerontwikkeling en een eigen leerlijn
Executieve Functies Samenwerken rondom zorgvragen
Ik sta op voor dag en jou” (M.Morre) Traumasensitief werken met kinderen

Ik heb iets tegen weerstand” Communiceren in verbinding

Autisme Belevingscircuit Autisme Belevingscircuit
Oog voor slechtziendheid Klassenmanagement

  

_________________________________________________________________________________________________________

Nunspeet, 4 juli 2019

Beste onderwijs collega’s,

 

De afgelopen jaren hebben we bij veel leerlingen intelligentie onderzoeken afgenomen om bij te dragen aan het verkrijgen van meer inzicht in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Ongeacht het belang dat intelligentieonderzoek heeft, hebben wij inmiddels de ervaring dat het doen van louter intelligentieonderzoek onvoldoende aansluit bij onze missie “Versterken van het onderwijs”.

Vanaf aankomend schooljaar bieden we alleen nog onderzoeken aan in een HGW-traject. Deze handelingsgerichte trajecten maken we altijd op maat. Na  een zorgvuldige intake, kan in nauw overleg met school besloten worden welke stappen in het traject gezet gaan worden en welke ‘elementen’ hierin opgenomen worden. Dit kunnen zijn:  observatie  diagnostiek (uiteraard soms intelligentieonderzoek), adviesgesprekken, begeleiding bij de concrete vertaling richting de praktijk, het aanpassen van onderwijsprogramma, ondersteuning van leerling/leerkracht/RT-er/IB-er bij de geformuleerde onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en in ieder geval een evaluatie  met ouders en school  over de voortgang.

We verwachten op deze manier de school optimaal te kunnen ondersteunen bij het beantwoorden van complexe hulpvragen.

Concreet betekent dit, dat we geen ‘kale’  intelligentieonderzoeken meer aan zullen bieden, maar dat we HGW onderzoekstrajecten op maat bieden waarbij het aantal gemaakte uren de hoogte van de factuur bepaalt.

Afspraken over een HGW traject kunnen gemaakt worden binnen bestaande contracten tussen school en ‘Het Expertisepunt’, maar ook  op zichzelf staand traject. De uurtarieven kunnen op de website gevonden worden www.hetexpertisepunt.nl/downloads tarieven.

Afspraken die we voor de verzenddatum van deze brief zijn aangegaan, worden gerespecteerd en zullen door ons gewoon worden uitgevoerd.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Terugblik op studiemiddag "Samen het beste voor ieder Kind!" 16 januari 2019

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij de eerste studiemiddag van Het ExpertisePunt! We kunnen spreken van een goede aftrap van het nieuwe jaar en Het ExpertisePunt. We hebben veel enthousiaste reacties gehad van deelnemers en ook goede feedback gekregen voor de volgende keer. 

Hieronder zomaar een greep uit de reacties:

"Heel interessante workshop gevolgd en goede organisatie!"

"Daan Quakernaat heeft me echt geinspireerd om naast te kijken naar wat er al staat ook gewoon te gaan bouwen!"

"Jullie moeten meer van dit soort dagen organiseren!"

"Volgende keer de datum eerder aangeven, dan kunnen er nóg meer mensen komen!"

"Ik hoop dat de volgende keer ook verdiepingsworkshops worden gegeven."

"Jammer dat de workshop zo kort was, ik had nog veel meer willen weten, vragen en horen."

"Fijn dat ik ook voor vragen bij Het ExpertisePunt kan aankloppen. Heel inspirerend!"

"Een mooi programma, ik hoop dat jullie dit ieder jaar gaan doen!"

 _________________________________________________________________________________________________________