Welkom bij Stichting Volare

Ondersteuning bij Passend Onderwijs

Waar kunnen wij je mee helpen?

Het Expertisepunt

Actueel nieuws m.b.t. corona onder blad 'Corona'. Hier delen we informatie en kunt u ook de nieuwsbrieven vinden.

Het Expertisepunt

Met enthousiasme en deskundigheid zoeken wij een antwoord op uw vragen omtrent passend onderwijs, leren en gedrag met als doel

"Versterken van het onderwijs, voor iedere leerling een Passend Onderwijsaanbod zo nabij mogelijk".

 

 

 Lees verder

Onderzoek en Advies

Soms loop je vast en weet je even niet hoe je verder moet? Lukt het niet om een leerling op het gewenste niveau te krijgen of om gedrag om te buigen? Soms is een andere aanpak nodig om voortgang te boeken of meer inzicht in het onderliggende probleem. Wij kunnen hierbij ondersteuing bieden.

Lees verder

Begeleiding en Coaching

We bieden diverse vormen van begeleiding, coaching en advisering aan. Zowel voor leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoordinatoren, directeuren als schoolteams en managementteams.

Lees verder

Scholing en Training

Het ExpertisePunt wil kennis delen en het onderwijs versterken. Dit doen we onder andere door scholing,workshops en trainingen te verzorgen en het organiseren van studiedagen.

Wilt u meer weten?

Lees verder

Samenwerking

Als het niet meer lukt, wat dan wél?! Wat heeft een leerling nodig op school, thuis en in de omgeving? Hoe kunnen we binnen een gemeente samenwerken?

Het ExpertisePunt gaat graag de samenwerking aan met alle betrokkenen rondom Zorg en Passend Onderwijs van een leerling, school, bestuur en gemeente.

 

Lees verder

Autisme

Het ExpertisePunt heeft veel ervaring met en kennis van Autisme. Zoekt u informatie, begeleiding, consultatie en/of advies op het gebied van autisme? Of wilt u een training of cursus over Autisme volgen?

U kunt bij ons met uw vragen terecht van voorschoolse opvang tot universiteit.

Lees verder