Het expertisepunt
  •  
  • Home
  • Het Expertisepunt

Het Expertisepunt

Het ExpertisePunt is een samenwerking tussen Stichting EduCare en Stichting Volare met als doel ondersteuning te bieden bij Passend Onderwijs. Vanuit onze missie; "Ieder kind een Passend Onderwijsaanbod zo nabij mogelijk".

Het ExpertisePunt biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals in het regulier primair en voortgezet onderwijs. Door samen te kijken wat een kind, een groep, een leerkracht en/of een school nodig heeft en professionalisering te bevorderen.

Het ExpertisePunt werkt vraaggestuurd. We willen antwoord geven op vragen vanuit het Regulier Onderwijs op het gebied van leren, ontwikkeling en gedrag. Dit kunnen vragen gericht op een leerling of klas zijn, vragen rondom professionalisering, scholing of informatie, netwerkvragen etc. 

Het ExpertisePunt wil het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs met elkaar verbinden door hoogwaardige kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Met aandacht en zorg pakken we vragen uit het werkveld snel op, bieden we deskundige ondersteuning op maat en willen daarmee een betrouwbare partner zijn voor alle scholen, leerlingen en betrokkenen bij een hulpvraag.

Het ExpertisePunt

is een samenwerking tussen Stichting EduCare & Stichting Volare met als doel hulp te bieden bij complexe (leerling) vragen op het gebied van ontwikkeling en gedrag in het primair en voortgezet onderwijs.