Header afbeelding vervolg tekstpagina's
  •  
  • Home
  • Corona en Autisme

 In samenwerking met het Steunpunt Autisme Nederland ondersteunen we scholen bij vragen rondom kinderen met autisme.

Corona en Autisme

Juist voor de kinderen voor wie structuur en voorspelbaarheid zo belangrijk zijn, is de huidige “Corona-tijd” maar wat ingewikkeld! De vaste invulling van de dag ontbreekt (geen school, geen opvang, geen hulpverlening, etc.) en er is geen absolute voorspelbaarheid te geven over het verloop van deze periode.

In deze video Legt Peter Vermeulen uit over omgaan met onzekerheid in tijden van Corona voor mensen met Autisme

Contact en ondersteuning

Ook voor leerlingen met autisme is het prettig om contact te hebben met een bekend persoon van school. Probeer een vast moment af te spreken waarop je belt, geef van tevoren aan waarvoor je belt en hoe langt het zal duren. Belangrijk: houd je aan je afspraak. Ook kan het prettig voor leerlingen zijn om soms ook buiten schooltijden contact te hebben met iemand van school als ze een vraag hebben. Vraag na of er iemand is met we ze (buiten ouders) om contact op kunnen nemen. Geef aan hoe en waarvoor ze contact kunnen opnemen, bijvoorbeeld per mail of WhatsApp en wanneer je zal antwoorden. Geef duidelijke kaders, zodat leerlingen weten wanneer, waarvoor, met wie en hoe ze contact mogen opnemen.

Als je met leerlingen via beeldbellen contact legt, probeer dan de omgeving zo prikkelarm mogelijk te maken. Zorg voor een effen achtergrond. Dus zonder schilderijen, boekenkast, gordijnen. Zo neutraal mogelijk. Houd ook rekening met je kledingkeuze. Effen kleding geeft het meest rustige beeld. Geen oorbellen, kettingen of sjaaltjes. Alles is informatie en vormt prikkels, dus de coach is ook een informatiebron.

Voor meer info over autisme coaching, lees verder

Stress

Nu de stress bij velen hoger is dan normaal kan dat net de druppel zijn waardoor het gesprek niet lekker loopt. Zorg dus dat jij als coach de rustgevende factor bent. Dus ook jouw telefoon op uit en voer het coachgesprek vanuit een rustige plek.

Je bent vol in beeld. Voor leerlingen met autisme die over het algemeen goed in waarnemen zijn is dit anders dan normaal. Je kunt dit kaderen door het te benoemen: “Ik ben nu vol in beeld, dus mogelijk zie ik er nu anders uit dan anders. Dat is een gevolg van het beeldbellen. Ook kan ik anders klinken dan je gewend bent”.

Hou de gesprekken kort. Beeldbellen kost meer energie dan een normaal gesprek. Kader dit ook van tevoren. Bijvoorbeeld: “We gaan uit van 5 minuten “. En heb een beetje geduld. Voor veel leerlingen (en leerkrachten) is dit een nieuwe vorm van communiceren. Geef en neem de tijd om eraan te wennen.

Voor meer info over autisme en stress, lees verder 

Ouders

Veel ouders kampen met stress rondom het thuis onderwijs. Zolang er stress is wordt het niets met leren. In stress gaat het denken uit. De neocortex, ons denkende brein functioneert immers niet onder stress. Soms helpt het om de regels wat te laten varen. Ouders met autisme hebben hier vaak moeite mee. Als leerkracht kun je wel zeggen dat het thuisonderwijs niet zo streng hoeft, belangrijk is in een dergelijke situatie aan te geven dat je als leerkracht de autoriteit hebt en toestemming geeft dat het beleid versoepeld mag worden om stress tegen te gaan. Een prettige en ontspannen sfeer in huis is beter voor iedereen en omdat iedere seconde stress een aanslag is op je immuunsysteem is het ook nog eens een stuk beter voor het afweersysteem van iedereen. 

Voor meer tips hoe stress te verminderen, lees verder

Meer informatie:

  • Autismehuis: Hier wordt uitgelegd met een stappenplan hoe je duidelijkheid en rust kan geven aan het kind. Ook worden er vragen beantwoord over Corona en tips gegeven over thuisonderwijs. Tot slot vind je een heel mooi dagschema die ouders zelf kunnen invullen voor hun kind.
  • Op autismecentraal.com wordt een webinar gegeven van 1 uur (diverse data, kosten 7 euro) door Steven Degrieck over tips hoe je duidelijkheid kunt geven aan het kind en tips die helpen om het kind thuis aan het werk te krijgen.
  • In de handreiking ‘Hoe praat je met kinderen over het Corona-virus?’ geven kinder- en jeugdpsychiaters Arne Popma en Frits Boer praktische informatie voor jonge of angstige kinderen.
  • Sluit aan bij de belevingswereld van het kind om invulling te geven aan vrije momenten. Zo staan er op Pinterest veel ideeën om tijd te vullen zoals een “lego-challenge” (elke dag iets bouwen van lego), knutselideeën, recepten voor kinderen, etc. Ook worden er veel overzichten gegeven met ideeën om thuis te doen.
  • Daarnaast zijn er veel pictogrammen te vinden op pinterest of op www.sclera.be zo kan je de dag eventueel visueel voorspelbaar maken voor het kind.
  • Uitleg over de werking van het brein onder stress; Aap, Fant en Krook